2. ‫نصب‬

2.1. ‫نیازمندی‌ها‬

Python 3.8+

2.2. ‫با pip‬

‫برای نصب چارچوب Backendpy توسط pip از دستور زیر استفاده می‌کنیم:‬

$ pip3 install backendpy

‫در صورتی که قصد استفاده از امکانات اختیاری چارچوب (مانند لایه‌های پیش‌فرض ORM، Templating و …) را نیز داشته باشید، می‌توانید از دستور زیر برای نصب چارچوب به‌همراه نصب کتابخانه‌های خارجی مرتبط با این بخش‌ها استفاده کنید:‬

$ pip3 install backendpy[full]

‫در صورت نیاز فقط به یکی از این ویژگی‌ها، می‌توانید بسته‌‌های اضافی موردنظر مرتبط را به‌طور مجزا با ابزار pip نصب کنید. فهرست این نیازمندی‌ها به شرح زیر است:‬

‫نیازمندی‌های اختیاری‬

‫نام‬

نسخه

‫مورد استفاده‬

asyncpg

>=0.25.0

‫در صورت استفاده از لایه‌ی ORM پیش‌فرض‬

sqlalchemy

>=1.4.27

‫در صورت استفاده از لایه‌ی ORM پیش‌فرض‬

jinja2

>=3.0.0

‫در صورت استفاده از لایه‌ی Templating پیش‌فرض‬

pillow

>=9.0.0

‫در صورت استفاده از فیلتر ModifyImage از ماژول backendpy.data_handler.filters‬

ujson

>=5.1.0

‫درصورت نصب‌بودن، به جای json.loads از ujson.loads استفاده خواهد شد که سرعت بیشتری دارد‬

‫همچنین نیاز است که یک سرور ASGI دلخواه مانند Daphne، Hypercorn، Uvicorn را نصب کنیم:‬

$ pip3 install uvicorn